NOWY ADRES STRONY: WWW.0457SOKOLKA.PZHGP-ODDZIAL.PLInformujemy, iż zgodnie z decyzją ZG PZHGP dotychczasowy oddział 0457 Białystok 2 zmienia nazwę na Oddział 0457 Sokółka. Prosimy hodowców o dokonanie zmian w systemach ESK. Dziekujemy za dostosowanie się do niniejszego komunikatu

Plan lotów gołębi dorosłych i młodych sezonu 2021

Wyniki oddziałowe i okręgowe w kategoriach sezonu 2020 rokuKategorie Oddziału 0457 SOKÓŁKA - sezon 2020Zestawienie - kategorie okręgowe za 2020 rok  Dodano wyniki oddziałowe i sekcyjne z lotu WYSZKÓW      sekcje nr   1, 2, 3   


  

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI - WAŻNY KOMUNIKAT

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii. W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną. Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu. Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.


                                                Prezydent PZHGP
                                              Krzysztof Kawaler

Zapytanie z dnia 17.04.2020 roku do GIS

Odpowiedź GIS z dnia 5.05.2020 roku

Uchwała nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku

Uchwała nr 72 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku


Plan lotów sezonu 2020
Counterliczniki