Numer konta bankowego Oddziału 0457 Sokółka

Bank PKO BP - 98 1020 1332 0000 1702 1342 1336
NOWY ADRES STRONY: WWW.0457SOKOLKA.PZHGP-ODDZIAL.PLInformujemy, iż zgodnie z decyzją ZG PZHGP dotychczasowy oddział 0457 Białystok 2 zmienia nazwę na Oddział 0457 Sokółka. Prosimy hodowców o dokonanie zmian w systemach ESK. Dziękujemy za dostosowanie się do niniejszego komunikatu


Oddziałowe Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze - KOMUNIKATInformujemy, że w dniu 12 lutego 2023 r. (niedziela) o godz. 11.00 w Ośrodku Kultury, ul. Kościelna 8 w Czarnej Białostockiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału 0457 Sokółka. Obecność hodowców obowiązkowa. Serdecznie zapraszamy.


Plan lotów gołębi dorosłych i młodych sezonu 2023


Wyniki oddziałowe i okręgowe w kategoriach sezonu 2022 rokuKategorie Oddziału 0457 SOKÓŁKA - sezon 2022Zestawienie - kategorie okręgowe za 2022 rok
Grafik jazdy kabiny sezonu 2022 - gołębie dorosłe

Zmiany w Regulaminach o Mistrzostwo Polski zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 12 maja 2021 roku


Poniżej prezentujemy uchwałę dotyczącą zmian w Regulaminach o Mistrzostwo Polski zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 12 maja 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.Uchwała nr 145 Zarządu Głównego PZHGP
Komunikat ZG PZHGP dotyczący organizacji lotów gołębi pocztowychW związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.- 12.05.2021 r. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021 r. Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi. Prosimy o dostosowanie się do niniejszego komunikatu.
  

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI - WAŻNY KOMUNIKAT

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii. W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną. Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu. Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.


                                                Prezydent PZHGP
                                              Krzysztof Kawaler

Zapytanie z dnia 17.04.2020 roku do GIS

Odpowiedź GIS z dnia 5.05.2020 roku

Uchwała nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku

Uchwała nr 72 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 rokuCounterliczniki