NOWY ADRES STRONY: WWW.0457SOKOLKA.PZHGP-ODDZIAL.PL
Wyniki oddziałowe i okręgowe w kategoriach sezonu 2023 rokuKategorie Oddziału 0457 SOKÓŁKA - sezon 2023

  Dodano wyniki oddziałowe i sekcyjne z lotu LIPNO      sekcje nr   1, 2, 3, 4   Likwidacja hodowli - ogłoszenieKol. Adam Woźniewski z sekcji Leńce wystawia na sprzedaż całą hodowlę gołębi w liczbie ok. 170 szt
(rozpłodowe, lotowe i młode). Gołębie zostały sprowadzone z bardzo dobrych hodowli polskich i zagranicznych,
m.in. z Belgii i Holandii. Do nabycia są również 2 gołębniki lotowe i system Bricon wraz z akcesoriami (2 anteny plus zasilacz). Kontakt - tel. 602603490LOTY GOŁĘBI MŁODYCH - KOMUNIKATInformujemy, że pierwszy lot konkursowy gołębi młodych odbędzie się 27-08-2023 z miejscowości Glinojeck. Odbędą się trzy loty konkursowe do GMP-M i KAT - A zgodnie z planem lotów. W najbliższą niedzielę 20-08 zaplanowano lot treningowy z miejscowości Ostrołęka dla hodowców sekcji 01, 02, 03. Koszowanie na lot w sobotę 19-08. Odjazdy kabiny w poszczególnych sekcjach: Stara Kamionka - 18.45, Sokółka - 19.10 , Czarna Białostocka - 19.45 Prosimy o dostosowanie się do niniejszego komunikatu i powiadomienie hodowców w sekcjach.


Grafik jazdy kabiny sezonu 2023 - gołębie dorosłe


Plan lotów gołębi dorosłych i młodych sezonu 2023


Zmiany w Regulaminach o Mistrzostwo Polski zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 12 maja 2021 roku


Poniżej prezentujemy uchwałę dotyczącą zmian w Regulaminach o Mistrzostwo Polski zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 12 maja 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.Uchwała nr 145 Zarządu Głównego PZHGP
Komunikat ZG PZHGP dotyczący organizacji lotów gołębi pocztowychW związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.- 12.05.2021 r. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021 r. Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi. Prosimy o dostosowanie się do niniejszego komunikatu.
  

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI - WAŻNY KOMUNIKAT

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii. W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną. Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu. Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.


                                                Prezydent PZHGP
                                              Krzysztof Kawaler

Zapytanie z dnia 17.04.2020 roku do GIS

Odpowiedź GIS z dnia 5.05.2020 roku

Uchwała nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku

Uchwała nr 72 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 rokuCounterliczniki