NOWY ADRES STRONY: WWW.0457SOKOLKA.PZHGP-ODDZIAL.PLInformujemy, iż zgodnie z decyzją ZG PZHGP dotychczasowy oddział 0457 Białystok 2 zmienia nazwę na Oddział 0457 Sokółka. Prosimy hodowców o dokonanie zmian w systemach ESK. Dziekujemy za dostosowanie się do niniejszego komunikatuXXXIV Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych - komunikat


Informujemy hodowców Okręgu Białystok, iż gospodarzem - organizatorem tegorocznej wystawy okręgowej jest Oddział 012 Białystok. Wystawa planowana jest na 10-12 grudnia 2021 roku w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna 14. Forma wystawy uzależniona jest od sytuacji epidemicznej jaka panuje w naszym kraju. Jesteśmy jednak zobligowani do wyłonienia reprezentacji naszego Okręgu Białystok na 70 Ogólnoplską Wystawę Gołębi Pocztowych, która odbędzie się w dniach 7-9 stycznia 2022 r. w Katowicach. Szczegółówy komunikat dotyczący wystawy, klasy wystawowe podano w poniższym linku. Zachęcamy hodowców do zgłoszenia swoich gołębi.Komunikat oraz Regulamin Wystawy Okręgowej
Wyniki oddziałowe i okręgowe w kategoriach sezonu 2021 rokuKategorie Oddziału 0457 SOKÓŁKA - sezon 2021Zestawienie - kategorie okręgowe za 2021 rok
  Dodano wyniki oddziałowe i sekcyjne z lotu MARIANKI      sekcje nr   1, 2, 3   

Zmiany w Regulaminach o Mistrzostwo Polski zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 12 maja 2021 roku


Poniżej prezentujemy uchwałę dotyczącą zmian w Regulaminach o Mistrzostwo Polski zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 12 maja 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.Uchwała nr 145 Zarządu Głównego PZHGP
Komunikat ZG PZHGP dotyczący organizacji lotów gołębi pocztowychW związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.- 12.05.2021 r. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021 r. Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi. Prosimy o dostosowanie się do niniejszego komunikatu.


Plan lotów gołębi dorosłych i młodych sezonu 2021  

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI - WAŻNY KOMUNIKAT

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii. W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną. Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu. Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.


                                                Prezydent PZHGP
                                              Krzysztof Kawaler

Zapytanie z dnia 17.04.2020 roku do GIS

Odpowiedź GIS z dnia 5.05.2020 roku

Uchwała nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku

Uchwała nr 72 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku


Plan lotów sezonu 2020
Counterliczniki