NOWY ADRES STRONY: WWW.0457SOKOLKA.PZHGP-ODDZIAL.PLInformujemy, iż zgodnie z decyzją ZG PZHGP dotychczasowy oddział 0457 Białystok 2 zmienia nazwę na Oddział 0457 Sokółka. Prosimy hodowców o dokonanie zmian w systemach ESK. Dziekujemy za dostosowanie się do niniejszego komunikatu

Plan lotów sezonu 2020
Wyniki oddziałowe i okręgowe w kategoriach sezonu 2019 rokuKategorie Oddziału 0457 Białystok II - sezon 2019

Zestawienie - kategorie okręgowe za 2019 rok

Counterliczniki