ZARZĄD ODDZIAŁU 0457 SOKÓŁKA
Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Prezes
Szczepan Ignatowski
514-578-583
V-ce prezes d/s lotowych
Robert Salachowski
603-172-314
V-ce prezes d/s finansowych
Krzysztof Półbeczko
604-453-248
V-ce prezes d/s gospod.
Mariusz Dmitruk
+44 7903943420
Sekretarz
Kazimierz Szomko
500-005-472
Członkowie:
Andrzej Filipkowski
Grzegorz Paszko


ZARZĄD SEKCJI NR 1 CZARNA BIAŁOSTOCKA
Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Prezes
Krzysztof Półbeczko
604-453-248
Skarbnik
Robert Salachowski
603-172-314
Sekretarz
Ryszard Żamojduk
507-487-058


ZARZĄD SEKCJI NR 2 SOKÓŁKA
Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Prezes
Krystyna Raube
691-756-850
Skarbnik
Anna Tur
882-097-335
Sekretarz
Krzysztof Bogdan
601-647-239


ZARZĄD SEKCJI NR 3 STARA KAMIONKA
Funkcja
Imię i Nazwisko
Telefon
Prezes
Edward Szomko
511-843-693
Skarbnik
Grzegorz Rećko
508-485-051
Sekretarz
Paweł Krawiel
512-131-658