NOWY ADRES STRONY: WWW.0457SOKOLKA.PZHGP-ODDZIAL.PL







Wręczenie nagród sezonu 2023 - informacja



Informujemy hodowców, iż uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 25.11.2023 r. (sobota). Gospodarzem i organizatorem wydarzenia jest zarząd sekcji Leńce. Liczba uczestników została już zgłoszona do kol. Marka Winnickiego. W celu poznania szczegółów proszę o kontakt z kol. Markiem Winnickim 724-241-714. Zapraszamy serdecznie.






XXXVI Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych - komunikat



Informujemy hodowców Okręgu Białystok, iż gospodarzem - organizatorem tegorocznej wystawy okręgowej jest Oddział 011 Ziemia Suwalsko - Augustowska. Wystawa planowana jest na 8-10 grudnia 2023 roku w Augustowskim Centrum Edukacji w Augustowie przy al. Wyszyńskiego 3. Deklaracje obowiązkowo potwierdzone przez macierzysty Zarząd Oddziału należy dostarczyć organizatorowi wystawy do dnia 26.11.2023 r. Szczegółowy komunikat dotyczący wystawy, regulamin i klasy wystawowe dostępne w poniższym linku.

Komunikat oraz Regulamin Wystawy Okręgowej

Deklaracja wystawowa







Wystawienie Trumny z Ciałem w Domu Żałoby - Bobrowniki 34 w dniu 03.11.2023 r o godz. 15.00.
Wyprowadzenie na Nabożeństwo Żałobne do kościoła pw. Najświętszego Ciała I Krwi Chrystusa w Sokółce
w dniu 04.11.2023 o godz. 11.00. Po Nabożeństwie Trumna z Ciałem zostanie złożona
na cmentarzu - Osiedle Zielone w Sokółce. Składamy najszczersze kondolencje dla rodziny od wszystkich
kolegów z PZHGP Oddziału 0457 Sokółka. Pokój Jego Duszy.





Wyniki oddziałowe i okręgowe w kategoriach sezonu 2023 roku



Kategorie Oddziału 0457 SOKÓŁKA - sezon 2023



Zestawienie - kategorie okręgowe za 2023 rok



Likwidacja hodowli - ogłoszenie



Kol. Adam Woźniewski z sekcji Leńce wystawia na sprzedaż całą hodowlę gołębi w liczbie ok. 170 szt
(rozpłodowe, lotowe i młode). Gołębie zostały sprowadzone z bardzo dobrych hodowli polskich i zagranicznych,
m.in. z Belgii i Holandii. Do nabycia są również 2 gołębniki lotowe i system Bricon wraz z akcesoriami (2 anteny plus zasilacz). Kontakt - tel. 602603490








Grafik jazdy kabiny sezonu 2023 - gołębie dorosłe






Plan lotów gołębi dorosłych i młodych sezonu 2023


















Zmiany w Regulaminach o Mistrzostwo Polski zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 12 maja 2021 roku


Poniżej prezentujemy uchwałę dotyczącą zmian w Regulaminach o Mistrzostwo Polski zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 12 maja 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.



Uchwała nr 145 Zarządu Głównego PZHGP




Komunikat ZG PZHGP dotyczący organizacji lotów gołębi pocztowych



W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.- 12.05.2021 r. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021 r. Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi. Prosimy o dostosowanie się do niniejszego komunikatu.




  

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI - WAŻNY KOMUNIKAT

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii. W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną. Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu. Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.


                                                Prezydent PZHGP
                                              Krzysztof Kawaler

Zapytanie z dnia 17.04.2020 roku do GIS

Odpowiedź GIS z dnia 5.05.2020 roku

Uchwała nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku

Uchwała nr 72 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku











Counterliczniki